24.X sobotnia wycieczka Kopalnia Soli w Bochni

https://www.facebook.com/382836935259983/photos/a.437803179763358/1528307907379541/?type=3&eid=ARDXxc6Dqu0rRjqc8CdivdG8hhiZKZHGcEMaKtGF3qIT_7H84U__HBilagRoqOBx7eBkCq5kzbUyQdno&__xts__%5B0%5D=68.ARD7FVVV7UIElKaalQNYdChM_t3YJDxPW2cAeUaOA_FAvTBw3hCYgNTXJ82HcBMByidmiTJJnLeXztiw-0U4O9l–I8HLrQkusm0perjImG_ZVliiTsv3rG1qXvG1p0Ypj8wk8_W48dNijZNIXvFatmljQjLIlznXJq6A5KvX2K0Q25t6hGBdGVQ0mPH1BCeQQNWccTW6MJbL8mvGZUjS3qsplXjzvUO-uJi5p8h0fqdDru3436ynOWVzRUDJ9Rs3wvcXmFdwqbnTZNhzmC2whOURdkXiZqN155rVsSKKzJ7S2iDIc-ZNtHrknixjbdMPapu1KAF8DBhEyPbivKOJdiJrg&__tn__=EHH-R

I Wielkie Zawierciańskie Dyktando

Za nami I Wielkie Zawierciańskie Dyktando
Celem głównym wydarzenia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, jak ważna jest w dzisiejszych czasach poprawna polszczyzna. Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury Centrum w Zawierciu. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VII. I tu świetna wiadomość w kategorii szkół podstawowych, III miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Natalia Nowak 🙂
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów,
Opiekun, p. Jolanta Brewka