Dbajmy o Ziemię

4 kwietnia uczniowie klas 4 ,5 i 7 uczestniczyli w spektaklu teatralnym poświęconym odnawialnym źródłom energii i postawom proekologicznym. Przedstawienie oglądaliśmy w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.