Dla ucznia

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Decyzja

Załącznik

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-do-klas-pierw-3/

Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych   Rekrutacja

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach na stronie głównej oraz w zakładkach Aktualności, Rodzice i uczniowie / Organizacja roku szkolnego i Szkoły i organy prowadzące / Egzaminy został zamieszczony link do filmów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczących informacji egzaminu ósmoklasisty, w celu wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych.

Link do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

 

 

29 maja odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący

KACPER PIWKOWSKI

Zastępca

KINGA WNUK

Sekretarz

MARCEL FLORJAŃSKI

Skarbnik

DAWID ZAGROBELNY

Rzecznik prasowy

KACPER HAŁADUS

Rzecznik Praw Ucznia:

P. Katarzyna Świderska

Świetlica proponuje:

dav

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

zajęcia rozwijające 18/19

 

zajęcia wyrównawcze 18/19

 

Samorząd Uczniowski SP 7 zwraca się do Rodziców, uczniów i pedagogów o wsparcie finansowe na wózek dla Michała Mętlaka mieszkańca Zawiercia. Michał od urodzenia choruje na porażenie mózgowe i porusza się na wózku.Jego marzeniem jest udział w biegach masowych.Do tego celu potrzebny jest dostosowany wózek. Na zakup nie pozwala sytuacja finansowa rodziny. Bieganie sprawia, że Michał nabiera sił. Uczniowie SP 7 w Zawierciu chcieliby wesprzeć Michała. Jak zawsze liczymy na Wasze wielkie serce. Zbiórka do puszki prowadzona przez SU SP 7 będzie przeprowadzona na terenie szkoły w czwartek i piątek 13 i 14 września.
Opiekun akcji, p. Olga Pierwocha:)