Dla ucznia

plan lekcji 2020/2021 od 1 lutego

 

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego2020/2021

przewodnicząca Aleksandra Nieckarz

zastępca Alicja Brewka

skarbnik Natalia Nowak

sekretarz Alicja Perczak

rzecznik prasowy Alicja Perczak

Członkami SU zostały:
Wiktoria Baran
Wiktoria Picheta
Alicja Pospiech

Rzecznik Praw Ucznia:

P. Katarzyna Świderska

 

 

Świetlica proponuje:

dav

KOŁA ZAINTERESOWAŃ