Kadra

Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Język polski
mgr Jolanta Brewka
mgr Agnieszka Kołodziejek

Matematyka
mgr Katarzyna Hilgartner

Język angielski
lic. Katarzyna Świderska
mgr Beata Haładyń

Język niemiecki
mgr Dominika Śliwa

Przyroda
mgr Tadeusz Miszczyk

Historia
mgr Tadeusz Miszczyk

Biologia
mgr Tadeusz Miszczyk

Geografia
mgr Agnieszka Żelezik

Fizyka
mgr Mirosława Złocka

Chemia
mgr Agnieszka Rejewska

Zajęcia komputerowe  kl. IV – VIII
mgr Grzegorz Florczyk

Zajęcia techniczne  kl. IV – VI
mgr Jolanta Brewka

Zajęcia komputerowe kl. I – III
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Plastyka
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Muzyka
mgr Katarzyna Konieczniak

Wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Mucha
mgr Andrzej Kciuk
mgr Artur Makaruk

Wiedza o społeczeństwie
mgr Grzegorz Florczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Rejewska

Doradztwo zawodowe

Religia
mgr Jolanta Kowalska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Bzowska
mgr Grażyna Bielawska

Oddział przedszkolny
mgr Teresa Dubel
mgr Joanna Grabowska

Pedagog
mgr Wioletta Zamora

Biblioteka
mgr Agnieszka Żelezik

Kierownik świetlicy
mgr Olga Pierwocha

Wychowawcy świetlicy
mgr Anna Zińczuk
mgr Andrzej Kciuk
mgr Artur Makaruk

Animator sportu
mgr Zbigniew Molenda