9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Kosmonautów”

9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Kosmonautów” powstała w 1978r. Założona przez dh. Urszulę Góźdź. Kolejni drużynowi to Łukasz Szlachta (.02.2005-.06.2010) i Marlena Popiół (od .07.2010). Początkowo drużyna działała przy szkole podstawowej nr 5 w Zawierciu, później rozszerzyła działalność kolejno na LO im. X. Dunikowskiego,S. Żeromskiego i H. Malczewskiej. W kolejnych latach zawędrowała również do SP w Ogrodzieńcu. Od 2014 roku działa przy naszej Szkole Podstawowej nr 7. Drużyna obecnie liczy 23 członków.

7

Tak harcerze z 9 WDH świętowali Dzień Myśli Braterskiej i tlusty „piatek ”

8

Spotkanie wigilijne 9 WDH

1 2 3 4 5 6