Rada SU SP 7- Szkoła Demokracji

Szkolimy się w programie ogólnopolskim Szkoła Demokracji. Szkolenie rozpoczęło się o godz.10 i będzie trwać do 16 15.
Mamy dużo pomysłów i uczymy się jak je realizować. Chcemy, aby wszyscy uczniowie byli współgospodarzami w szkole.
W naszym planie pracy chcemy uwzględnić potrzeby uczniów klas młodszych i starszych.