Rekrutacja klasa 0, klasa I, IV, VII

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok 2018/2019

Rekrutacja http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/6315

Ogłoszenie o terminach postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018-2019

Ogłoszenie o kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018-2019

Rekrutacja do przedszkoli – informacja

Drodzy Rodzice,
rozpoczynamy rekrutację do szkoły. Od dziś tj.15 lutego do 23 lutego należy składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego u nas w placówce, czyli gdy Państwa pociechy są u nas w zerówce i chcecie żeby jeszcze tam pozostały w następnym roku szkolnym.
Od 26 lutego do 2 marca składamy wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci, które chcą uczęszczać do zerówki od przyszłego roku szkolnego.
W dniach 26 lutego do 2 marca składamy wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej.
Zapraszamy serdecznie do Siódemeczki 🙂

REKRUTACJA DO KLASY I

Ogłoszenie o kryteriach podczas postępowania rekrutacyjnego do klas I SP

Ogłoszenie o terminach postępowania rekrutacyjnego do klas I SP

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych – informacja

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli zapisu dziecka-1

Zgłoszenie dziecka do klasy I – zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – zamieszkałego poza obwodem szkoły

REKRUTACJA DO KLASY 0

Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole-1

REKRUTACJA DO KLASY IV ORAZ VII

Przedłużony termin składania wniosków o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2018/2019 do klas IV i VII

Zarządzenie Nr 1441_2018

Zarządzenie Nr 1415 z dnia 12.02.2018 r.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy IV

Wniosek o przyjęcia ucznia do klasy VII