Sobotnia wycieczka


Tym razem siódemkowi podróżnicy wybrali się do Bochni, by zwiedzić kopalnię soli. Choć podróż wydawała się bardzo długa, to po niewiele ponad dwóch godzinach dotarliśmy na miejsce. Podróż w dół, by dotrzeć do miejsca, gdzie przenieśliśmy się w czasie, przysporzyła wiele emocji 😉 niektórzy z nas pierwszy raz znaleźli się pod ziemią. Potem było tylko ciekawiej… Królowie, kupcy, jazda kolejką, niesamowite wrażenia w kaplicy św. Kingi….
Niektórzy zamówili termin na ślub 😊
A teraz łyk wiedzy 😉
Kopalnia Soli Bochnia – to nieczynna kopalnia soli w Bochni, w Polsce, w której eksploatację prowadzono od 1248 do 1990 roku. Zabytkowy obiekt jest czynny dla ruchu turystycznego i leczniczego. Jest polskim pomnikiem historii, a w 2013 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Fotorelacja w galerii:)

Spotkanie artystyczne klasy VII i VIII

SPOTKANIE ARTYSTYCZNE KLASY VII I VIII Z WIESŁAWEM OCHMANEM.
WARSZTAT EDUKACYJNY – DZIEŃ DLA MŁODYCH
Edu­ka­cja mło­dzie­ży po­przez kul­tu­rę to jedna z naj­waż­niej­szych misji Fe­sti­wa­lu Wie­sła­wa Ochma­na. To wła­śnie z myślą o mło­dym po­ko­le­niu po­wstał drugi dzień: „DZIEŃ DLA MŁO­DYCH”.
Spotkanie artystyczne, w trakcie którego Mistrz WIESŁAW OCHMAN oraz Jarosław Świtała opowiedzieli uczniom klasy VII i VIII o swoich doświadczeniach związanych z kolekcjonowaniem polskich dzieł sztuki. Wprowadzili widzów w świat malarstwa. Zaznajomili uczestników z terminologią i technikami malarskimi, historią tej dziedziny sztuki, jej rozwojem na przestrzeni lat, a także opowiedzieli o tym, kto według nich zasługuje na miano mistrzów pędzla, a kto niekoniecznie.

Wybory do Samorządu Szkolnego

W naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Oddano 160 głosów,1 nieważny. Komisja skrutacyjna podała wyniki wyborów. Komisja uchwał odczytała funkcje jaką będą pełnić członkowie Rady SU w bieżącym roku szkolnym.
Każdy z obecnych uczniów oddał swój głos. Prawo do oddania głosu mieli też nauczyciele i dyrektor szkoły.
Członkowie nowo wybranej Rady SU naszej szkoły przedstawią się społeczności szkolnej na najbliższym apelu.

Prelekcja dla klas starszych

Prelekcja na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich”
W dniu 6.10.21 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dla uczniów klas siódmej i ósmej przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione przepisy Kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz poznali najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających. Szczegółowo zostały przedstawione rodzaje kar grożących młodemu człowiekowi za takie czyny karalne i przestępstwa. Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny być może uchroni niektórych przed nieodpowiednim zachowaniem się w codziennym życiu.