Zajęcia z pedagogiem

  Zajęcia terapeutyczne w naszej szkole to zawsze indywidualne podejście i świetna zabawa. Dziś pracowaliśmy z grą “Wzory, kolory, mamory”, która doskonali koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość.

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.