Akcja charytatywna ,,Kanapka dla uchodźców

Akcja charytatywna ,,Kanapka dla uchodźców”🇵🇱❤️🇺🇦 #pomocUkrainie
Zapraszamy do przyłączenie się do akcji: Kanapka dla uchodźców. W piątek, 11.03.2022 r. prosimy uczniów o przyniesienie dodatkowej kanapki lub bułki słodkiej, wody mineralnej, soczku na świetlicę szkolną. Zostaną one rano zebrane, przewiezione i rozdane potrzebującym.
Razem możemy więcej ❤️
Akcję Kanapka Posiłek dla Uchodźca uznajemy za mega udaną 💛💙 dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie ♥️ Rodzice naszych dzieci, jesteście cudowni 💪😊♥️