Barwy muzyki

Malowanie muzyki jest jedną z ciekawszych form integrujących aktywne słuchanie muzyki z działalnością plastyczną.
Tak powstają  prace plastyczne w klasie IV związane z muzyką 🎸🎼🎧🎤🎺🎷