W piątek 20 września akcja Sprzątania Świata

W piątek 20 września akcja Sprzątania Świata, klasy 0 i I teren szkoły od 9:00 do 12:00, klasy II – VIII droga do Rudnik od 9:00 do 12:30. W przypadku deszczu zajęcia lekcyjne według planu lekcji.