BohaterON

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
I Szkoła Podstawowa nr 7 w Zawierciu wzięła udział w akcji. Za pośrednictwem kampanii promowaliśmy patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyliśmy wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok.