Changing Christmas Cards

Changing Christmas Cards 😘❄️🎄📫💌
Tak jak w zeszłym roku, uczniowie klasy piątej brali udział w akcji wymiany kartek świątecznych ze Szkołą Podstawową nr 5 w Zawierciu. Efekty pracy uczniów obu szkół 🎄❄️😘