Do Rodziców uczniów “Zielonej Szkoły”

Uprzejmie informujemy rodziców dzieci z klas III a i b, które przebywają na „Zielonej Szkole”
w Rewalu,  że są do odebrania w sekretariacie szkoły faktury za wyjazd.