Dyskoteka szkolna

Dyskoteka w SP 7 zorganizowana przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy za wspólną zabawę.