Dzwonek na obiad

I my bierzemy udział
W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu. Koordynatorem jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Olgą Pierwochą.
Zbieramy fundusze na posiłki dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.