Informacje dla ósmoklasistów – rekrutacja

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie Vulcan Śląskie Nabór

Poniżej link do elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych i ich rodziców: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ .

Proszę w pierwszej kolejności z zakładki – Pliki do pobrania- zapoznać się z umieszczonymi tam dokumentami w kolejnym kroku zapoznać się z ofertą edukacyjną 🙂

Firma VULCAN organizuje Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.  Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Wiadomości dotyczące egzaminu ósmoklasisty E8

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wytyczne GIS – przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych