Ferie zimowe

Podczas ferii, w szkole, odbywać się będą zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych uczniów.
Harmonogram:
15.02.22 r. (Wtorek), godz. 10.00 – 11.30, gry zespołowe, zajęcia poprowadzi p. Magdalena Mucha.
16.02.22 r. (Środa), godz. 10.00 – 11.30, gry i zabawy ruchowe, zajęcia poprowadzi p. Andrzej Kciuk.
21.02.22 r. (Poniedziałek), godz. 10.00 – 11.30, gry zespołowe, zajęcia poprowadzi p. Artur Makaruk.