Godzina wychowawcza w klasie IV


Pomimo, iż warunki łatwe nie są, to dla chcącego nic trudnego! Dziś klasa czwarta wraz z wychowawcą, p. Jolantą Brewką rozmawiała na temat swoich przyjaciół ze świata zwierząt. Nie od dziś przecież wiadomo, że zwierzęta uczą nas miłości i empatii. Gdy patrzymy na swojego podopiecznego, który cieszy się na nasz widok, organizm wydziela oksytocynę. Hormon ten wpływa na tworzenie więzi i budzi odruchy opiekuńcze. Kontakt ze zwierzętami sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i wyrabia poczucie odpowiedzialności i obowiązku.🐀🐈🐩🐾