Innowacja pedagogiczna

Halina Snopkiewicz
W ramach projektu poświęconego wybitnym mieszkańcom Zawiercia, na lekcji polskiego oglądaliśmy prezentację poświęconą pisarce Halinie Snopkiewicz, a następnie przy pomocy multimediów uzupełnialiśmy karty pracy dotyczące ciekawostek z życia poetki i jej twórczości.