Innowacja pedagogiczna

Kwiecień ze Stanisławem Pasierbińskim 😊
Uczniowie klasy 7 zapoznawali się z życiem i dokonaniami pierwszego zawierciańskiego aptekarza, aby przyswajanie nowej wiedzy było przyjemne korzystali z tablicy multimedialnej, telefonów oraz rozwiązywali rebusy i pracowali w grupach.