Klasa VII i VIII

2 czerwca uczniowie klasy siódmej i ósmej uczestniczyli w prelekcjach dotyczących m.in. przemocy oraz zagrożeń na jakie są narażeni, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz pracownik socjalny- zawód czy misja?