KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice!
Pełni niepokoju i troski o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły pragniemy przypomnieć i wyjaśnić, że parking dla rodziców przywożących dzieci do szkoły znajduje się przy ulicy Borowej i jest to jedyny parking dla osób prywatnych. Wjazd do szkoły od strony ulicy Oświatowej jest opatrzony znakiem zakazu wjazdu osobom nieupoważnionym,w tym wypadku wszystkim oprócz pracowników szkoły i zaopatrzenia. Zatwierdzone plany parkingu dla rodziców od strony ul. Oświatowej na pewno doczekają się realizacji w ciągu trzech lat. Niestety do tego czasu szkoła nie ma możliwości zapewnienia większej ilości miejsc parkingowych. W związku z notorycznym łamaniem zakazu wjazdu przez Państwa szkoła zmuszona będzie zwrócić się do odpowiednich służb o interwencję. Bardzo prosimy o niewjeżdżanie na teren szkoły od ul. Oświatowej.
Dziękujemy bardzo za zrozumienie.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP7