Konkurs “10 sekund tyle wystarczy”

Nasza szkoła w tym roku przyłączyła się do kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży.
Uważamy, że poruszanie tematu związanego z tematem przemocy jest bardzo ważne. Uświadamianie dzieciom m. in. co jest przemocą, gdzie szukać pomocy, jak reagować na przemoc, jak wyznaczać granice jest ważnym działaniem profilaktycznym.
⬇️ Spójrzcie w link ☺
Prace należy przynieść do psychologa/pedagoga naszej szkoły do 06.11.2023 roku.