Konkurs

           BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS NA ILUSTRACJĘ

„MOJA PRZYGODA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM”

Pracę wykonaną dowolną techniką w formacie A4 należy oddać do wychowawcy klasy lub bibliotekarza szkolnego do 16 stycznia 2018r (WTOREK)
NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE!!!