Leczenie zębów

W dniu 12.09.2019 r. na czas nieokreślony zostało podpisane  porozumienie współpracy w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych na rzecz uczniów szkół podstawowych. Porozumienie zawarto  pomiędzy Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Łukasza Konarskiego – Prezydenta Miasta Zawiercie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 33 reprezentowanym przez: Panią Annę Jaworską.