Lekcja historii i wos

Klasa VIII porządkuje historyczne groby.
Tradycją w naszej szkole stały się porządki na cmentarzu parafialnym. I w tym roku nie mogło być inaczej…