Lekcja otwarta z chemii

W poniedziałek odbyła się lekcja otwarta z chemii “Ciekawe doświadczenia chemiczne”. Uczniowie, pod czujnym okiem P. Agnieszki Rejewskiej wykonali następujące doświadczenia:

– pasta słonia czyli szalona piana;

– chemiczny kameleon;

– płonący banknot

Opis doświadczeń:

Pasta dla słonia czyli szalona piana.

Materiały: szklanka nadtlenku wodoru 6% lub 12% (inaczej woda utleniona 6%), płyn do mycia naczyń, 1 łyżka suszonych drożdży (dokładnie takich jak używa się do pieczenia), 3 łyżki ciepłej wody, barwnik spożywczy w wybranym kolorze, plastikowy kubeczek, lejek, plastikowa butelka lub kolba. Drożdże działają jak katalizator przyspieszając uwalnianie tlenu w reakcji rozkładu H₂O₂. Za produkcję piany odpowiedzialny jest oczywiście detergent, jednak piana różni się znacznie od tej, którą widzimy podczas mycia naczyń czy kąpieli. Wszystkie malutkie bąbelki tworzące pianę wypełnione są normalnie powietrzem. W powyższym eksperymencie wypełnia je tlen uwalniany     z nadtlenku wodoru według prostej reakcji:
2H₂O₂-> O₂+ 2H₂O

Warto mieć pod ręką okulary ochronne i rękawiczki. Nadtlenek wodoru działa drażniąco na skórę     i oczy, może również odbarwić ubranie, więc obchodź się z nim ostrożnie.

 Chemiczny kameleon czyli efektowna wielokrotna zmiana barwy roztworu.

Do doświadczenia użyto cukier, wodorotlenek sodu (NaOH), manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) (KMnO4). Manganian(VII) potasu jest silnym utleniaczem. W środowisku zasadowym cukier powoli redukuje jony manganowe (VII) do (VI) potem (VI) do (IV). Doświadczenie wykonuje nauczyciel.

Zmiana barwy roztworu wynika z tego, iż każda forma jonów manganowych ma inną barwę w roztworze. Dodatkowo powolna redukcja powoduje, że przez pewien okres czasu, w roztworze znajdują się jony manganu na dwóch różnych stopniach utlenienia i barwa roztworu jest wypadkową barw poszczególnych jonów.

Doświadczenie – „sztuczka”. Pokazuje, że nie wszystko, co się pali, musi się spalać. Doświadczenie to wykonuje nauczyciel. Banknot moczymy w wodzie, następnie w alkoholu. Tak przygotowany banknot chwytamy szczypcami i podpalamy.

Pojawi się intensywny płomień, który po pewnym czasie zgaśnie, jednak papier nie ulegnie spaleniu i pozostanie suchy. Etanol jest substancją palną, przy dostępie dużej ilości tlenu ulega reakcji spalania całkowitego. Ponadto etanol jest substancją bardziej lotną od wody – w doświadczeniu obserwujemy spalanie jego par tuż nad powierzchnią papieru. Woda jest substancją niepalną i mniej lotną.

Fotorelacja w galerii:)