Lekcja techniki w klasie IV

Uczniowie klasy czwartej na lekcjach techniki poznają zasady ruchu drogowego oraz znaki drogowe dotyczące poruszania się pieszych. Efektem tych zajęć są wykonane figurki Pana lub Pani Stop😊