Majówka przed nami. Fundacja Powszechnego Czytania

Majówka przed nami. Zachęcamy do takiej formy spędzenia czasu czyli do czytania
Fundacja Powszechnego Czytania ponownie podejmuje wyzwanie dotarcia do wszystkich mężczyzn w celu zachęcenia ich do czytania swoim dzieciom. Organizatorzy podkreślają, że brak męskiego czytającego wzorca to jedna z przyczyn porzucania czytelniczych nawyków przez najmłodszych. Więcej o kampanii i jej celach tutaj https://fpc.org.pl/tatatezczyta-2/
Start kampanii już 15 maja. Patronem honorowym akcji są również Operatorzy NPRCz 2.0 Narodowe Centrum Kultury i Biblioteka Narodowa