Mamy tytuł “Przyjaznej szkoły” !!!

Laureaci konkursu o Tytuł „Przyjazna Szkoła/Placówka”

W czwartek 14 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii “Razem raźniej”. Obecna na uroczystości p. Katarzyna Hilgartner odebrała certyfikat dla szkoły. Szkoła nasza otrzymała tytuł “Przyjazna Szkoła”.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Opiekunowie zaangażowani w projekt i czuwający nad realizacją poszczególnych zadań to: p. Wiola Zamora, p. Jola Brewka, p. Olga Pierwocha i p. Katarzyna Hilgartner:)