Marzec miesiącem Wiktora Weintrauba

31 marca uczniowie klasy 4 i 5 korzystając z multimediów oraz rozwiązując krzyżówkę utrwalali wiadomości o kolejnym mieszkańcu naszego miasta-Wiktorze Weintraubie.Profesorze, pisarzu, publicyście, prawdziwym człowieku renesansu.