Międzyszkolny konkurs recytatorski “Maria Konopnicka dzieciom”

                      REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO                           
1.  Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
 • zainteresowanie uczniów poezją
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • prezentacja umiejętności uczniów
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
 • każda szkoła typuje 3 uczniów ze szkoły
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego M. Konopnickiej
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do SP 7 w Zawierciu do dnia

8 października 2018r  osobiście  lub w formie elektronicznej : msp-7@o2.pl

 1. TERMIN KONKURSU 25.10.2018r.(czwartek) godz. 9.30
 2. Miejsce: Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Oświatowa 55
 3. Kryteria oceny:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • kultura słowa,
 • interpretacja tekstu
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój…… ).

Organizatorki konkursu : p. A.Żelezik i p. J.Brewka

zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA

zał. 2 ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH