Miejsca pamięci – cykl #SzkołaPamięta

Miejsca pamięci – cykl #SzkołaPamięta
Mogiła Powstańców Styczniowych 1863 roku.
W dzielnicy Zawiercia o dość oryginalnej nazwie – Wydra Zielona, przed skrzyżowaniem DW 791 z DK 78 w kierunku Kromołowa-Kielc-Ogrodzieńca, na skraju lasku, przy ul. I. J. Paderewskiego zlokalizowano pomnik-mogiłę, zbiorowy grób Powstańców Styczniowych. Do pomnika-mogiły prowadzi krótka asfaltowa alejka, która kończy się przed kamiennym zniczem.

Na betonowym fundamencie znajduje się mur wykonany z wapiennego kamienia, z wyraźnymi zarysami spoin cementowych. Po lewej stronie część muru lekko wystaje przed swoje lico. Znajduje się tam otwór przelotowy, gdzie umieszczono krzyż wykonany z czarnego granitu. Poniżej znajduje się tablica z napisem: “GRÓB POWSTAŃCÓW 1863”
Według ustaleń miejscowych historyków regionalnych, mogiła ma związek z potyczką pod Kuźnicą Masłońską, ale zanim prochy poległych Powstańców znalazły się w tym miejscu, przedtem spoczywały w okolicy Kuźnicy Masłońskiej. W związku z przebudową linii kolejowej około połowy lat 60. XX wieku, Powstańców przeniesiono na skraj lasku, obecnie w niedalekim sąsiedztwie skrzyżowania DK 78 i DW 791 i tu też odnaleźli swój wieczny spokój…