Odbiór świadectw

Zmiana terminu odbioru świadectw

 W dniu 26 czerwca 2020r. odbiór świadectw:

8.00-9.00 – oddział przedszkolny i klasa pierwsza

9.00-10.00 – klasa druga i trzecia

10.00-11.00 – klasa piąta i szósta

11.00-12.00 – klasa siódma i ósma

 

Terminy dodatkowe:

29.06.2020r. w godz. 9.00-17.00 oddział przedszkolny i klasa I

30.06.2020r. w godz. 9.00-17.00 klasa II i III

01.07.2020r. w godz. 9.00-17.00 klasa V i VI

02.07.2020r. w godz. 9.00-17.00 klasa VII i VIII

Osobisty odbiór świadectw, zaświadczeń, dyplomów, nagród, listów gratulacyjnych w w/w terminach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu. Odbiór odbędzie się za pokwitowaniem w tym celu należy zaopatrzyć się we własny długopis itp. W związku z RODO w razie odbioru świadectwa przez inną osobę niż prawnych opiekunów/rodziców należy mieć ze sobą upoważnienie i dowód osobisty.

Proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczki, odległość 1,5 m).

Szkoła nie przewiduje innej formy zakończenia roku szkolnego. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w murach szkoły.

Elżbieta Niedźwiedzka dyrektor szkoły