Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Wybieram wodę”

Jesteśmy uczestnikami III Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Wybieram wodę”

pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej