Październikowy apel za nami

Tym razem uczniowie klasy II przygotowali informacje o Święcie Wszystkich Świętych, o Zaduszkach oraz 11 listopada czyli Święcie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponadto, rozdano dyplomy dla mistrza tabliczki mnożenia oraz nagrodzonych w konkursach z okazji Dnia Misia.