Bezpłatna nauka pływania

Od października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im.T.Kościuszki w Zawierciu w godzinach 15-21 rozpocznie się bezpłatna nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W celu zgłoszenia dziecka należy w terminie do 19 września osobiście zgłosić dziecko w sekretariacie SP-7 w godzinach 8 – 15