Prelekcja dla klas starszych

Prelekcja na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich”
W dniu 6.10.21 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dla uczniów klas siódmej i ósmej przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione przepisy Kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz poznali najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających. Szczegółowo zostały przedstawione rodzaje kar grożących młodemu człowiekowi za takie czyny karalne i przestępstwa. Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny być może uchroni niektórych przed nieodpowiednim zachowaniem się w codziennym życiu.