Prelekcja funkcjonariuszy policji w klasie VII

W piątek 25.03.22 r. w klasie siódmej odbyła się prelekcja na temat szerokopojętej cyberprzemocy, hejtu w internecie.
Dziękujemy za cenną lekcję