Profilaktyka

Klasa ósma uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ramach realizacji programu profilaktycznego “Mechanizm iluzji i zaprzeczenia”. Warsztaty te odbyły się w MOPS Zawiercie.
A czym jest owy mechanizm?
Mechanizm iluzji i zaprzeczenia to specyficzny dla każdego rodzaju uzależnienia system zachowań oraz przekonań przystosowawczych pozwalający uzależnionemu wyprzeć informacje o skutkach choroby i trwać w nałogu pomimo strat. System iluzji i zaprzeczenia odpowiedzialny jest za zniekształcenie, a nawet poważne zaburzenie procesów myślowych występujących u osoby uzależnionej.