Projekt edukacyjny UNICEF

2

PROJEKT Wszystkie Kolory Świata – IV edycja
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pokazać dzieciom, że pomaganie może być przyjemne i dawać mnóstwo satysfakcji ?
W Polsce kampanię wpiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Olga Pierwocha

1