Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła przystąpiła do III edycji ogólnopolskiego Programu “Szkoła bez przemocy”.

Cała społeczność MSP nr 7 w Zawierciu zaznajomiła się i zobowiązała przestrzegać Kodeksu programu oraz postępować zgodnie z zasadami pokojowego współistnienia, koleżeństwa, przyjaźni, wyrozumiałości i wzajemnej pomocy.
Koordynatorzy Programu “Szkoły bez przemocy”- mgr Anna Zińczuk i mgr Joanna Dziechciarz opracowały “Szkolny system przeciwdziałania przemocy w szkole”, któremu zostały podporządkowane wszystkie szkolne działania, mające na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy. W miesiącu grudniu szkoła wzięła udział
w projekcie grantowym “Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły” w kategorii Tolerancja i integracja,
a 5 czerwca br. uczestniczyła w “Dniu Szkoły bez Przemocy” organizując happening, zawody sportowe, konkursy plastyczne klas młodszych i klas starszych itp.
Wszystkie zaplanowane działania i zadania do wykonania, które przewidywał projekt zostały zrealizowane. Podsumowaniem programu było przyznanie szkole zaszczytnego tytułu “Szkoły bez przemocy” oraz otrzymanie certyfikatu.

sbp

www.szkolabezprzemocy.pl