Złote Szkoły NBP

https://www.nbp.pl/edukacja/zloteszkoly/start/

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej.

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwyższą punktację za zrealizowane zadania. Komisja programu ocenia:

  • pomysłowość,
  • metody i narzędzia edukacyjne,
  • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców,
  • jakość i atrakcyjność realizacji,
  • przydatność w praktyce,
  • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu szkole tytułu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu „Złotej Szkoły NBP” jest certyfikat NBP.