Rekrutacja klasa 0, klasa I

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Klasa I

Kryteria rekrutacji

Określenie terminów  składania dokumentów

Oświadczenie o miejscu zamieszkania-1

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Zgłoszenie dziecka do klasy I – zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – zamieszkałego poza obwodem szkoły

Klasa 0

Kryteria rekrutacji

Określenie terminów składania wniosków

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola