…Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

Kontynuujemy tradycje…
Dziś uczniowie klasy 8 wraz z opiekunami udali się na cmentarz parafialny, był jak co roku, posprzątać groby zapomniane lub takie, których bliscy – z różnych powodów – nie są w stanie uporządkować. Jest to czas nie tylko integrujący grupę, ale też skłaniający do zadumy i przemyśleń.