Spotkanie profilaktyczne

  Dziś w Szkole gościliśmy funkcjonariuszy policji, którzy przypomnieli naszym uczniom zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych. Ponadto, jako główny temat spotkania, poruszyli kwestie związane z cyberprzemocą oraz konsekwencjami jej stosowania – zarówno w aspekcie prawnym jak i psychologicznym.