SUKCES :)

Wiktoria Meszek i Aleksandra Skutnik z kl. II B ( wychowawca Teresa Dubel) otrzymały wyróżnienie w
XVIII  WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM „CZYTAM, BO JESTEM CIEKAWY”
POD PATRONATEM DYREKTORA DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W GLIWICACH I PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W KATEGORII UCZNIÓW KL. I – II
Celem konkursu było: propagowanie idei czytelnictwa, kształtowanie postawy świadomego czytelnika, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań uczniów, zachęcenie uczniów do czytania, promocja szkoły i miasta w środowisku i w lokalnych mediach.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany był wykonać pracę plastyczną na temat: „Czytam, bo jestem ciekawy” i dołączyć pracę literacką: 12 – wersowy (3 zwrotki) wiersz rymowany, własnego autorstwa, dotyczący pracy plastycznej.
Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!!!