Szkoła otwarta na różnorodność!

W naszej szkole kładziemy nacisk na wrażliwość i tolerancję, w związku z czym uwrażliwiamy i wdrażamy działania mające przybliżać m.in. tematykę związaną z funkcjonowaniem dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Downa.